Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

» Discussions about ArmA series [English]
User avatar
8ody8ag
Site Admin
Site Admin
Posts: 988
Joined: Tue Oct 02, 2012 11:24 pm
Location: Stockholm

Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

Postby 8ody8ag » Sat Jul 21, 2018 9:11 am

Contact me, 8ody8ag och Steam, Discord, Facebook, Teamspeak or here at the forums to get your group and role!

Next Co-op Night is on Friday, September 21st, 18:00 ->

Hi all!

This is the 2nd time we start editing Insurgency so it shall fit us and our Co-op Nights on our server. Insurgency goes all the way back to early ArmA 2, builded by pogoman then later on taken over by Jigsor. This mission have been improved by the whole community, step by step, getting better and better. What we have focused on is to build a few Nato base with Swedish forces at a air strip in Takistan or on a Island like in Tanoa, Malden and Napfwinter where you all will spawn in. Then we've slowly added themods and addons you guys wanted. First weeks we tested and builded alot, now it's more about small fixes. I'm gonna use this topic to inform you what we've added and changed. Also, using this topic for upcoming Co-op Nights and to discuss whats good'n bad etc.

So, whats importand, to be able to join our Co-op Nights.. . :worth:

Please, try to find your group and role asap. If you wanna jump around testing during the rest of the week it's cool, but during the Co-op Nights we kinda like getting started, not fixing with addons and finding our roles. So, find a group/role you like, talk with your groupleader, make up a plan during the week so we dont have all of this coming like a shock on Friday.

Also, give the radio a few seconds! :bash:

If you have no clue, server and mission is up all week. Get in there, test radio, addons and roles and see what fits you best. Enjoy!


:ammo: Groups and roles on Napfwinter during Co-op Nights:
Alpha 1-1: Prickskyttegrupp
Prickskytt - LEDIG
Spotter - LEDIG

Gruppens syfte:
En 2-manna grupp vars uppgift är att jobba avsides men med överblick för de övriga grupperna med gemensamt mål. Ständig kontakt med plutonchef och cheferna i övriga grupper. Gruppen saknar egen CAS och ska därför alltid ha möjlighet att måla/eldleda åt flyg och artilleri.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alpha 1-2: Ledning / Logistik
Plutonchef (CAS) - LEDIG
Artillerist - LEDIG
Pilot / Sjukvårdare - Jook
Pilot / Ingejör - LEDIG

Gruppens syfte:
En ledning och logistikgrupp bestående av högkvarter, artelleri och våra piloter. Om plutonchefens post är tillsatt så är det han som ger ut alla order, godkänner alla CAS, artelleri och flygunderstöd. Utan plutonchef så är det gruppcheferna som kallar in och beställer direkt från piloter och artillerisoldaten. Då denna grupp har en ingenjör så kan dessa även bli ansvariga för att upprätta, förflytta och försvara en ev. FARP/FOB.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alpha 1-3: Pansarskytte
Vagnsbesättning - Skytt - LEDIG
Vagnsbesättning - Förare - LEDIG
Vagnsbesättning - Chef - LEDIG
Gruppchef (CAS) - LEDIG
Stf. Gruppchef (CAS) - LEDIG
EOD Soldat - LEDIG
Ingenjörsoldat - LEDIG
Sjukvårdare - LEDIG

Gruppens syfte:
En 8-manna pansarskyttegrupp bestående av skyttesoldater och ett Stridsfordon-90 med vagnsbesättning. Skyttegruppen transporteras skyddat i vagn och kan strida uppsuttet och uppluckat från fordonet samt avsuttet med understöd från stridsfordonet. Syftet är att "spy ut" skyttesoldaterna vid kontakt för att bli så slagkraftiga som möjligt, bekämpa och sedan göra uppsittning vid ev. förflyttning. Gruppchefen kan liksom övriga chefer kalla in CAS. Då pansarskytte har en ingenjörsoldat så kan dessa även bli ansvariga för att upprätta, förflytta och försvara en ev. FARP/FOB. Gruppen har även en så kallad EOD Soldat, dvs. en ammunitions-och minröjare. Detta gör gruppen också ansvarig för att aktivt jobba med att säkra ev. IED's vi stöter på under uppdragets gång.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alpha 1-4: Norrlands Jägare
Gruppchef (CAS) - LEDIG
Stf. Gruppchef (CAS) - LEDIG
Sjukvårdare - LEDIG
Sprängtekniker - LEDIG
Skyttesoldat - LEDIG

Gruppens syfte:
En 5-manna grupp som ska kunna förflytta sig snabbt men tyst och gärna flankera/överraska fienden. Jobba bakom fiende linjer med spaning och samla intel åt högkvarteret samt ha möjligheten att måla/eldleda åt flyg och artilleri. Sabotage är gruppens specialitet då dom också har en Sprängtekniker. Detta gör dem till den främsta gruppen då det kommer till att förstöra "Ammo cashes" mm. under uppdragets gång. Gruppchefen kan liksom övriga chefer kalla in CAS. Gruppens favorit fordon bör vara "bergsgeten" alt. 6x6-hjulingarna. Vid längre förflyttningar så flygs gruppen in med hjälp av våra piloter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alpha 1-5: De Luftburna
Gruppchef (CAS/EVAC) - LEDIG
Stf. Gruppchef (CAS) - LEDIG
UAV-Specialist - LEDIG
Ingenjörsoldat - LEDIG
Sjukvårdare - LEDIG
Sjukvårdare - LEDIG
Skyttesoldat - LEDIG
Skyttesoldat - LEDIG
Skyttesoldat - LEDIG

Gruppens syfte:
De Luftburna är med 9-man, både den största gruppen och mest slagkraftiga enheten i detta mission. Gruppchefen kan liksom övriga chefer kalla in CAS, men har även möjligheten att kalla in en Hkp16-SOG för transport till valfritt mål för hela gruppen. Gruppen har också en UAV-Specialist som kan kalla in en bestyckad Stomper mm. Denna grupp jobbar mitt i smeten och kräver välsvarvade medlemmar då de ständigt ska jobba framåt-framåt! Fordonsvalet för denna grupp är i första hand att bli luftlandsatta via helikopter/flyg, men väl på marken så är det Galten, Ridgback alt. Ptbg-360 som gäller. Då de luftburna har en ingenjörsoldat så kan dessa även bli ansvariga för att upprätta, förflytta och försvara en ev. FARP/FOB.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBSERVERA! Halo-jumps via flaggstången är totalförbjudet under Co-op Nights!
Utnyttja våra piloter eller de avsedda fordon för din enhet samt MHQ-1, 2 och 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ammo: Radio and Channels during Co-op Nights:

Group Radio Channels: (Radio model AN/PRC-152)
Ch01 - NO NET = The "login-room", do not stay in this channel, move on asap!
Ch02 - Alpha 1-1 = The short range group channel for Alpha 1-1 members only
Ch03 - Alpha 1-2 = The short range group channel for Alpha 1-2 members only
Ch04 - Alpha 1-3 = The short range group channel for Alpha 1-3 members only
Ch05 - Alpha 1-4 = The short range group channel for Alpha 1-4 members only
Ch06 - Alpha 1-5 = The short range group channel for Alpha 1-5 members only

Longrange Radio Channels: (Radio model AN/PRC 117F)
Ch07 - TANGO ALPHA = Groupleaders and Commander using this channel to communicate between the groups.
Ch08 - TANGO BRAVO = Groupleaders and Commander using this channel to communicate between the groups.
Ch09 - AIR SUPPORT = Groupleaders and Commander call/communicate with Pilotes on this channel
Ch10 - LOGISTICS = Groupleaders and Commander call/communicate with the Artillery-soldier on this channel

How to switch between radios:
Ctrl+CapsLock = AN/PRC 117F
Shift + CapsLock = AN/PRC-152

How to call on Longrange Radio:
If you are in Alpha 1-2 and calling Alpha 1-5 for an example, then you need to switch over to the AN/PRC 117F longrange and set to Ch07 or Ch08 depending on witch groupleader channel you have chosen. Then transmit and call out with your groups callsign:
"Alpha 1-2 till Alpha 1-5 kom"

then wait for them to answere.. .
"Alpha 1-5 lyssnar kom".

So, if you are the one calling, then it is your groups number TO the the other groups. Also, Think thro what you gonna say, before transmiting and make it as short as possible. This is very important on longrange due it is normaly alot of activity already on the short range group radio.

Remember! Groupleaders call for air support and artillery, not the other way around. As a groupleader, you allready have so much happening in-game so you do not have time for pilotes or artillery soldiers keep asking for targets. If you chose the role as a pilot or artillery soldier, you will have more contact with the commander (Plutonchef) due you are in the same group Alpha 1-2. Also, the commander have an open dialog with all groupleaders on longrange Ch07 and Ch08. If we dont have any commander, then the groupleaders call pilots on longrange, Ch09 - AIR SUPPORT. Longrange aint a global chat room, so keep it short, clean and simple!

What mods and addons we need.. .
Please skip steam workshop! Download the rar/zip-files from our host and unpack the @mod folders into your ArmA 3 root. Open up your ArmA 3 launcher and press +Locate and add all the @mod folders that way, then save that loadout. Press PLAY and search for Gameaholic.se and favourite it.


:ammo: This are the mods you'll need to play on server:

ACRE2: Advanced Combat Radio Environment 2 - Version-2.6.1.992
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 92.7z?dl=0

ACE3: Advanced Combat Environment 3 - Version 3.12.3
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .3.7z?dl=0

ACE3: Compat RHS:AFRF - Version 3.12.3
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... f3.7z?dl=0

ACE3: Compat RHS:GREF - Version 3.12.3
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... f3.7z?dl=0

ACE3: Compat RHS:USF - Version 3.12.3
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... f3.7z?dl=0

Blood Mist - Version x
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... t.zip?dl=0

CUP: Terrains Complete - Version 1.3.0
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... e.zip?dl=0

6x6 All Terrain Vehicle - Version 1.02
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 02.7z?dl=0

Arma 3 Enhanced Movement - Version 0.8.4.15
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 15.7z?dl=0

ASR AI 3 - Version 1.1.8
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .8.7z?dl=0

BLX: British Ridgback Improved - Version 1.0.7
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .0.7z?dl=0

BLX: British Ridgback PPV - Version 40
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 40.7z?dl=0

Community Base addon - Version 3.8.0
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 01.7z?dl=0

CUP: Weapons - Version 1.10.1
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .1.7z?dl=0

Head Gore Mod - Version 1.1
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .1.7z?dl=0

Iraqi Syrian Conflict - Version 10.11
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 11.7z?dl=0

JSRS: SoundMod RHSAFRF Support - Version 6.18.0820
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .1.7z?dl=0

JSRS: SoundMod RHSGREF Support - Version 6.18.0820
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 20.7z?dl=0

JSRS: SoundMod RHSUSF Support - Version 6.18.0820
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .1.7z?dl=0

JSRS: SoundMod - Version 6.18.0820
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 21.7z?dl=0

Namer APC - Version 0.11
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 11.7z?dl=0

Quadbike ATVS - Version 0.8
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .8.7z?dl=0

RHS: AFRF - Version 0.4.7
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .7.7z?dl=0

RHS: GREF - Version 0.4.7
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .7.7z?dl=0

RHS: SAF - Version 0.4.7
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .7.7z?dl=0

RHS: USAF - Version 0.4.7
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... .7.7z?dl=0

SAM: Swedish Army Mod - Version 010
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 0.rar?dl=0

SFP: Swedish Forces Pack - Version 0.7.4
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... pd.7z?dl=0

Napf Island A3 - Version 1.21
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... pd.7z?dl=0

TRYK: Uniform System - Version 0.97
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 97.7z?dl=0

POOK's CamoNets - Version 6.0.01
https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... 01.7z?dl=0


:ammo: Those are trusted addons, no requirement but accepted by server:

Blastcore Edited (Standalone Version)
http://www.gameaholic.se/BlastcoreEdite ... ersion.rar

Sthud - ShackTac User Interface
http://www.gameaholic.se/sthud.rar

User avatar
8ody8ag
Site Admin
Site Admin
Posts: 988
Joined: Tue Oct 02, 2012 11:24 pm
Location: Stockholm

Re: Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

Postby 8ody8ag » Wed Aug 01, 2018 2:16 am

With Korpralens help, I've manage to tweek the medic system so it should fit everyone and acctully give the combat medic a purpose.

We were kinda pissed off on how you could revive someone who got blown up etc. In those cases you will get insta death. Medic is the only one who can "bring back" those who are badly hurt. If you really are close to the edge of death, medic needs to get you the the MEDV to fix you. Medic is also the only one who can use thees kind of equipment. As a regular soldier, you only need Morphine and Bandages (Basic).

Also fixed so that all MHQ's stays where you parked it, even if not active, for 12 hours and added two tanks on demand. Yea, also worked with logistic material in vehicles and homebase, added new loading screen and a few signs to help you out with equipment, you'll see that when you start playing. See you all in-game
ghse.png

medic1.png

radio3.png

User avatar
8ody8ag
Site Admin
Site Admin
Posts: 988
Joined: Tue Oct 02, 2012 11:24 pm
Location: Stockholm

Re: Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

Postby 8ody8ag » Thu Aug 23, 2018 12:43 am


User avatar
8ody8ag
Site Admin
Site Admin
Posts: 988
Joined: Tue Oct 02, 2012 11:24 pm
Location: Stockholm

Re: Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

Postby 8ody8ag » Mon Sep 03, 2018 8:25 pm

Thanks to Mandrake, we now have all the files from our server, in frozen versions at the same Place!
Direct link to all files: https://www.dropbox.com/sh/mb2hpquaftqr ... B1dna?dl=0

User avatar
8ody8ag
Site Admin
Site Admin
Posts: 988
Joined: Tue Oct 02, 2012 11:24 pm
Location: Stockholm

Re: Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

Postby 8ody8ag » Thu Sep 06, 2018 7:15 pm

Next weekend.. . Insurgency v1.48 on Napfwinter
m90winter.png

arma3_snow.jpg

User avatar
8ody8ag
Site Admin
Site Admin
Posts: 988
Joined: Tue Oct 02, 2012 11:24 pm
Location: Stockholm

Re: Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

Postby 8ody8ag » Sat Sep 08, 2018 5:06 pm

Coop-Night at Malden 2035 is done, Napfwinter coming up next week :gun1:
20180907234243_1.jpg

20180904205019_1.jpg

User avatar
8ody8ag
Site Admin
Site Admin
Posts: 988
Joined: Tue Oct 02, 2012 11:24 pm
Location: Stockholm

Re: Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

Postby 8ody8ag » Mon Sep 10, 2018 10:08 pm


User avatar
8ody8ag
Site Admin
Site Admin
Posts: 988
Joined: Tue Oct 02, 2012 11:24 pm
Location: Stockholm

Re: Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

Postby 8ody8ag » Sat Sep 15, 2018 12:56 pm

Coop-Night at NapfWinter this friday night was really fun! After a hard week working with the mission file, it was done at 16:00 with about 30 min testrun. We started up at 18:00 but the majority of members joined around 20:00. During this Co-op we were Kakan, Jokk, Six, Cozzy, Andy, Mandrake, Watar, Rackify and me. With one Mech Inf. and one K4 ranger group we fought good and hard thro fire and snow. We had some small issues with TRYK and ACRE2 but overall I would say that mission was a sucess! We keep this mission up'n running tho you all liked it so much. If you find any bugs or have more cool ideas, post'em in here and we fix it. :horny:
20180914233616_1.jpg

20180915004647_1.jpg

User avatar
8ody8ag
Site Admin
Site Admin
Posts: 988
Joined: Tue Oct 02, 2012 11:24 pm
Location: Stockholm

Re: Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

Postby 8ody8ag » Sun Sep 16, 2018 11:59 am

Hey guys, big thx to watar on this one! :gun1:

We have added two trusted addons to server, you dont need those but can use'em if you want

Blastcore Edited (Standalone Version)
Link to download: http://www.gameaholic.se/BlastcoreEdite ... ersion.rarSthud - ShackTac User Interface
Link to download: http://www.gameaholic.se/sthud.rar


User avatar
8ody8ag
Site Admin
Site Admin
Posts: 988
Joined: Tue Oct 02, 2012 11:24 pm
Location: Stockholm

Re: Co-op Nights - Insurgency Takistan/Tanoa/Malden/NapfWinter

Postby 8ody8ag » Wed Sep 19, 2018 11:39 pm

Updated version on Napfwinter after last weekends co-op nights, also changed the group setup to fit the way you all were playing.


Return to “ArmA Series”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests